gul cakir

1980 doğumlu olan Gül Çakır, ilköğrenimini Hatay, ortaöğrenimini İzmir kentlerinde tamamlamıştır. 2002 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden “Türkiye’de Kent Yaşamı ve Kentli Mübadiller” adlı tez ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Yine aynı enstitüde 2019 yılında “Atatürk Dönemi’nde Çocuk, Kadın ve Aile Algısı” adlı doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Çalışma alanı Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihi ile ilgilidir. 2009 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini vermektedir.

Yayınlanmış Kitapları