yirmi kur a nafia askerleri gayrimuslimlerin askerlik seruveni mayis 1941 temmuz 1942 genisletilmis 2 baski

“Yirmi kur’a nafia askerleri”, bu dört kelimelik ibare; azınlıkların 1941-1942 yıllarında yaşadıkları ve hiç unutamadıkları bir olayı özetlemektedir. Yirmi yedi ila kırk yaş arasındaki gayrimüslim erkekler, 1941 yılının Nisan ayında ihtiyat eratı olarak silahaltına alınacak ancak silahlı eğitim yaptırılmak yerine yol ve havaalanları inşaatlarında nafia askeri olarak çalıştırılarak 1942 yılının Temmuz ayında terhis edileceklerdi. İşte bu olay azınlıkların ortak hafızasında “yirmi kur’a nafia askerleri” ibaresiyle yer almaktadır ve üzerinden 81 yıl geçmiş olmasına rağmen halen buruk hislerle hatırlanmaktadır. Neden sadece gayrimüslim erkekler silahaltına alındılar? Neden “nafia askeri” olarak çalıştırıldılar? Çalışma şartları nasıldı? Çalışma yerleri nerelerdeydi? Geniş bir basın taraması, Türk ve yabancı arşiv belgeleri, çok sayıda hatırat ve mülakat, ilk kez gün ışığına çıkan günlükler ve askerlerin İstanbul’da bıraktıkları ailelerine ve dostlarına gönderdikleri mektuplar eşliğinde hazırlanan bu araştırma bütün bu suallere cevap vermektedir.

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yirmi Kur’a Nafia Askerleri – Gayrimüslimlerin Askerlik Serüveni(Mayıs 1941 – Temmuz 1942) – GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Tarih: 459

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

785

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

1. hamur

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-39-4

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR .......................................................................................................................................................  9

ÖZEL TERİMLER .................................................................................................................................................  11

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ..............................................................................................................................  13

GİRİŞ .............................................................................................................................................................................  15

BÖLÜM I

                                             GAYRİMÜSLİM ERATIN CELBİ ....................................................  19

1- Türkiye'nin Savaşa Girme İhtimali .....................................................................................................  19

2- Nazilerin Balkanlar Harekâtı ...................................................................................................................  21

3- Genelkurmay Başkanlığı'nın Savaş Hazırlıkları .........................................................................  23

4- Beşinci Kol Söylentileri ................................................................................................................................  31

5- Azınlıkların Silahaltına Alınmaları ......................................................................................................  39

6- Popüler Kültüre Yansımalar  ...................................................................................................................  43

7-  Nafia Askerlerinin Hizmet Yerleri ......................................................................................................  49

8- Nafia Takımlarında Gündelik Hayat ..................................................................................................  50

9- Yozgatlı Gazeteci Abbas Sayar'ın Anıları ........................................................................................  51

10- Amerikan Büyükelçiliği'nin Raporu .................................................................................................  53

11- Yahudi Askerlerin Hâletiruhiyesi .......................................................................................................  56

12- Hayatlarını Kaybedenler  ........................................................................................................................  58

BÖLÜM II

                                           CELBİN MUHTEMEL NEDENLERİ .................................................  61

1-  Azınlıkların Ticaret Hayatındaki Etkinliklerini Azaltma .....................................................  63

2-  Azınlıkların Beşinci Kol Faaliyetlerinde Bulunmalarını Engelleme  .............................  68

3-  Yol İnşa Çalışmalarını Hızlandırma ..................................................................................................  68

SONUÇ .........................................................................................................................................................................  69

EKLER ..........................................................................................................................................................................  79

RESMÎ BELGELER ...........................................................................................................................................  81

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINA AİT ANILAR ...............................................................  91

İzak Yaeş (?-1970) ..................................................................................................................................................  93

Sami Coyas (1923-2011) .....................................................................................................................................  97

Adı Saklı Bir Yahudi .............................................................................................................................................  99

NAFİA ASKERLERİYLE İLGİLİ ANILAR ...................................................................................  101

I – YAYIMLANMIŞ ANILAR ...................................................................................................................  103

Dr. Hayk Açıkgöz (1918-2001) .............................................................................................................  103

Albert Eskenazi – Rafael Mazaltov – Vitali Debehar .................................................................  103

Sarkis Çerkezyan (1915-2009) ...............................................................................................................  105

Raffi A. Hermonn (1958-2021) ..............................................................................................................  114

Yervant Özuzun (d. 1941) ........................................................................................................................  115

Yervant Gobelyan (1923-2010) .............................................................................................................  115

Ohannes Garavaryan (d. 1937-) .............................................................................................................  127

Zümbül Haran .................................................................................................................................................  130

Sara Halki .........................................................................................................................................................  131

Yaşar Paker (1896-1998) ...........................................................................................................................  131

İsrael Geron  ....................................................................................................................................................  132

Vitali Hakko (1913-2007) .........................................................................................................................  133

Yaakov Mizrahi  ............................................................................................................................................  135

Sarkis Keşişyan (1908-2008) ..................................................................................................................  136

Lidya Kastoryano (1937-2022) ..............................................................................................................  137

Beki L. Bahar (1926-2011) ......................................................................................................................  137

Elli Kohen (1930-2007) .............................................................................................................................  138

Mihail Vasiliadis (d. 1939) .......................................................................................................................  141

Koço Lepos (1919-2003) ...........................................................................................................................  142

Agop Arslanyan (1934-2016) .................................................................................................................  145

Evelyn Lyle Kalças (1915 / 16?-1998) ...............................................................................................  147

Etyen Mahçupyan (d. 1950) .....................................................................................................................  148

Nubar Terziyan (1909-1994) ...................................................................................................................  148

Coya Delevi (d. 1933) .................................................................................................................................  152

Vartan İhmalyan (1913-1987) .................................................................................................................  156

Hrant Torunyan (d. 1929) .........................................................................................................................  162

Bensiyon Pinto (1936-2022) ....................................................................................................................  163

Nesim Doris Katan (1917-1992)  ..........................................................................................................  165

Garabed Bododoğan (1913-1967)  .......................................................................................................  166

Varujan Köseyan (1920-2011) ...............................................................................................................  166

Yomtov Politi (1901-1970) ......................................................................................................................  168

Sami Alyon (Şubat 1916-Aralık 2008) ...............................................................................................  168

Elda Sasun (d. 1957) ....................................................................................................................................  169

Moşe Soriyano (d. 1920)  ..........................................................................................................................  169

Çanakkaleli Mösyö D. ................................................................................................................................  170

Çanakkaleli Madam S. ................................................................................................................................  172

Çanakkaleli Madam L.  ..............................................................................................................................  173

Sosi Antikacıoğlu (d. 1945)  ....................................................................................................................  174

Raffi Portakal (d. 1946)  ............................................................................................................................  175

Apraham Kasapyan (1902-1972) ..........................................................................................................  175

İzzet Keribar (d. 1936) ................................................................................................................................  182

Hagop Eroyan .................................................................................................................................................  184

Herman Hıntiryan (d. 1955) .....................................................................................................................  184

Vartkes Kaprielyan (d. 1913) ..................................................................................................................  185

Ermenice şarkılara Türkçe sözler ..........................................................................................................  186

Hurmuzios Vafiadis Daravanoğlu (1896-1960)  ............................................................................  187

Hagop Sözüdoğru (d. 1930)  ....................................................................................................................  190

Nazar Büyüm (d. 1944)  ............................................................................................................................  191

Kadıköylü Ermeni (d. 1935)  ...................................................................................................................  191

Kayserili Ermeni (d. 1925) .......................................................................................................................  192

Erdoğan Mitrani (d. 1941) ........................................................................................................................  192

Jak (Cako) Mizrahi (1924-2019) ...........................................................................................................  193

Oğlu Avram Mizrahi'nin Anlatısı ..........................................................................................................  193

Salamon Tarı (1903-1988) ........................................................................................................................  193

Yasef Aji (1912-2001) ................................................................................................................................  194

Avram Miko Kontente (1907-1971) ....................................................................................................  195

Avner Çikurel (1914/1915-2008) ..........................................................................................................  198

Olcay Akkent (1928-2019) .......................................................................................................................  200

II – MÜLAKATLAR ........................................................................................................................................  201

Beki L. Bahar (1926-2011)   ....................................................................................................................  201

Diran Bakar (1938-2009) ..........................................................................................................................  202

Süren Baloğlu (d. 1925)  ...........................................................................................................................  203

Virjin Mishakyan (d. 1923) ......................................................................................................................  204

Emilia Pandelara (d. 1936) .......................................................................................................................  205

Eliezer Hayim Kohen (1923-2003) ......................................................................................................  205

İzak Şarhon (1914-2013) ...........................................................................................................................  206

Jak Rutli (1914-2006) .................................................................................................................................  208

Dan Bayer (1926-2013) .............................................................................................................................  209

Viktor Bahar (d. 1920)  ..............................................................................................................................  211

Sami Coyas (1923-2011) ...........................................................................................................................  212

Leyla Ağlamaz ................................................................................................................................................  212

Kurken Alyanakyan (d. 1951) .................................................................................................................  213

Xori Brahim Hajjo  .......................................................................................................................................  214

Başpapaz İbrahim Aksan (1910-2001) ...............................................................................................  214

Cammo Išoc Qašo-Malke  ........................................................................................................................  223

İşo Akkaya (1913-2004) ............................................................................................................................  223

Münir Kilimci (1929-2020) ......................................................................................................................  226

III – ASKER MEKTUPLARI .....................................................................................................................  229

1- Yorgi Develiadis'in Athina'ya Gönderdiği Rumca Mektubun Çevirisi ...............  229

2- Yani Kozmidis ile Eşi Sofia Kozmidis'in Mektupları .....................................................  235

3- Yuda Leon'un Mektubu ....................................................................................................................  252

4- Albert Guakil'in Eşi Sarah'ya Yolladığı Mektuplar .......................................................  257

5- Sarkis Arşavir'in Mektupları ........................................................................................................  260

6- Hamparsum Oğlu Şahan Adın'ın Mektupları ....................................................................  358

IV –IORDANİS EVMOLPİDİS'İN (1910-1999),
I İkosi İlikies ke i Eksoria ton, (ATİNA, 2004)
KİTABINDAN BÖLÜMLER
............................................................................................................  391

V –ARİSTİDİS PASADEOS'UN GÜNLÜĞÜ ..................................................................................  401

VI – Z.V.'NİN GÜNLÜĞÜ "KISAN TASAGARK" ................................................................  421

VII – ZAVEN BİBERYAN'IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ'NDE
"NAFİA ASKERLERİ" BÖLÜMÜ
..............................................................................................  449

VIII – ALEKOS PAPADOPULOS - İBRAHİM DİZMAN MEKTUPLAŞMALARI  501

IX  – SOLMAZ KÂMURAN'IN ÇANAKKALE RÜZGÂRI ROMANINDA
"NAFİA ASKERLERİ" BÖLÜMÜ
..............................................................................................  505

ALBÜM .....................................................................................................................................................................  509

KAYNAKÇA ..........................................................................................................................................................  761

DİZİN................................................................................................................................. 771