chp gayrimenkulleri 1926 1953

Araştırma, Tek Parti Dönemini ve Çok Partili Dönemin ilk yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini anlamak için oldukça önem arz etmektedir. Devlet ile Tek-Parti’nin hüküm sürdüğü bu dönemde yeni reformlar gündeme gelmiş ve bu reformları tabana yaymak için çalışmalar yapılmış ve yeni kurumlar oluşturulmuştur.

Bu çalışmada reformları tabana yaymak için kurulan bu kurumlardan bazılarının kullandığı gayrimenkuller bütüncül bir şekilde incelenmiştir ve  hem CHP’nin ulusal düzeydeki politikaları hem de sahip olduğu servetin yönetimi ve taşradaki etkinliği bağlantılı olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

CHP Gayrimenkulleri (1926-1953)

Yazan:

Etem Yunus Akbayır

Dizi Adı:

Tarih: 466

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

151

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-46-2

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ .........................................................................................................  7

TABLOLAR LİSTESİ ......................................................................................................  7

KISALTMALAR  ............................................................................................................  11

ÖNSÖZ ..................................................................................................................................  13

GİRİŞ ......................................................................................................................................  17

BİRİNCİ BÖLÜM

                    CUMHURİYET HALK PARTİSİ MÜLKLERİ ..................... 27

1.1. Gayrimenkullerin Kullanım Alanları .......................................................  45

...... 1.1.1. Parti Merkezleri ...........................................................................................  52

...... 1.1.2. Halkevi ve Halkodası Şubeleri .............................................................  53

...... 1.1.3. Spor Alanları .................................................................................................  58

...... 1.1.4. Kiraya Verilenler ve Hibe Edilenler ..................................................  60

1.2. Gayrimenkullerin Edinim Yolları ..............................................................  67

...... 1.2.1. Satın Alınma ve Bağış Yoluyla Edinilenler..................................... 74

 

İKİNCİ BÖLÜM

                   CHP MÜLKLERİNDEKİ EMVAL-İ METRUKE .................  85

2.1. Maliye ve Evkaf'tan Bağışlanan ve Milli Emlak'tan
Satın Alınan Gayrimenkuller
.........................................................................  98

2.2. Türk Ocakları ve Muallimler Birliği'nden
İntikal Eden Gayrimenkuller
......................................................................  100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE

                                CHP'NİN MÜLKSÜZLEŞMESİ ................................  107

3.1. Türk Ocaklarının İntikamı: 5830 Sayılı Kanun  .............................  110

3.2. "CHP'yi mefluç hale getirmek…" 6195 Sayılı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Haksız İktisaplarının
İadesi Hakkında Kanun
..................................................................................  117

3.3. Taşradaki Anlaşmazlıklar ............................................................................  122

SONUÇ ...............................................................................................................................  127

EKLER ................................................................................................................................  131

Ek 1: Şehremini Halkevinin Fotoğrafı ve Tapusu ............................  133

Ek 2: Boş Taşıtsız Mallar Cetveli ...............................................................  135

Ek 3: Genel Sekreterlikten Taşra Teşkilatlarına
Usulsüz Kiralamalarla İlgili Yazı
...................................................  136

Ek 4: Diyarbakır Esnaflarından Mehmet Tahir Birecikli'nin
CHP Genel Merkezi'ne Mektubu
...................................................  137

KAYNAKÇA ...................................................................................................................  139

DİZİN ...................................................................................................................................  147