turkiye de fransizca basin fransiz ve ingiliz arsiv belgeleri esliginde

Türkiye’de bir zamanlar var olmuş olan yabancı dilde yayınlanmış gazeteler ve dergiler, Türk basın tarihinin yazımında oldukça ihmal edilmiş bir alan. Bu gazete ve dergilerin çoğunluğu İstanbul ve İzmir’de Fransızca yayınlanmakta ve Fransızca konuşan azınlıklara, Levantenlere ve de diplomatik camiaya hitap etmekteydi. Bu kısa çalışmada yer alan, Fransız ve İngiliz arşivlerinden alınmış konu ile ilgili belgeler ve Türkçe çevirileri, bu alana mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlamakta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türkiye’de Fransızca Basın – Fransız ve İngiliz Arşiv Belgeleri Eşliğinde-

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Tarih: 468

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

163 s.

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-50-9

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR  ...............................................................................................................   9

KİM KİMDİR?  .................................................................................................................   11

OKUMALAR İÇİN EK KAYNAKLAR  .............................................................   13

ÖNSÖZ  .................................................................................................................................   19

BİRİNCİ BÖLÜM
                 
LA TURQUIEGAZETESİ HAKKINDA BİLGİLER
                21

  .   İngiliz Arşiv Belgelerine Göre La Turquie Gazetesi   .....................   22

  .   Fransız Arşiv Belgelerine Göre La Turquie Gazetesi  ....................   23

İKİNCİ BÖLÜM
FRANSIZ ARŞİV BELGELERİNE GÖRE

                         1945-1946 YILLARINDA TÜRK BASINI                         33

  .   Fransızca Gazeteler  ...........................................................................................   36

  .   Ajans  ...........................................................................................................................   37

  .   Gazeteler   .................................................................................................................   37

  ...   Ankara  ..............................................................................................................   37

  ...   İstanbul  ..............................................................................................................   38

  ...   Fransızca Gazeteler  ....................................................................................   39

  ...   Rumca Gazete  ................................................................................................   39

  ...   Ladino Gazete  ................................................................................................   39

  ...   İzmir  ....................................................................................................................   39

  ...   Adana  ..................................................................................................................   39

  ...   Sivas  .....................................................................................................................   39

  .   Dergiler  .....................................................................................................................   40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1940'LI VE 1960'LI YILLARDA

                              TÜRKİYE'DE FRANSIZCA BASIN                                 41

  .   Les Nouvelles Hebdomadaires Dergisi  .....................................................   41

  .   Le Journal d'Orient Gazetesi Hakkında Bilgiler  ..............................   43

  .   La Presse Gazetesi Hakkında Bilgiler  .....................................................   44

  .   Aralık 1945 İtibariyle İstanbul'da Fransızca Basın  .......................   44

  .   Şubat 1965 İtibariyle İstanbul'da Fransızca Basın  ........................   46

  .   Temmuz 1967 İtibariyle İstanbul'da Fransızca Basın  .................   46

  .   Kasım 1967 İtibariyle İstanbul'da Fransızca Basın  .......................   47

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1970'Lİ YILLARDA

                                          FRANSIZCA BASIN  ............................................   49

  .   Fransızca Basının Son Temsilcisi: La Gazette  ....................................   49

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
                                          ARŞİV BELGELERİ
  ............................................   53

  .   İngiliz Arşiv Belgeleri (İngilizce)  ...............................................................   55

  ...  22 Kasım 1945 tarih ve F037/48710 sayılı belge ...........................  55

  ...  22 Kasım 1945 tarih ve 21343 sayılı belge .......................................  58

  .   Fransız Arşiv Belgeleri (Fransızca) ............................................................  63

  ...  6 Mayıs 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ...................  63

  ...  26 Mayıs 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya .................  64

  ... 29 Haziran 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya .............  65

  ... 27 Haziran 1942 36PO/1/260sayılı dosya........................................... 66

  ...  17 Temmuz 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ..........  67

  ...  18 Temmuz 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ..........  68

  ...  11 Ağustos 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ............  69

  ...  25 Ağustos 1942 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ............  71

  ... 31 Ağustos 1942 36PO/1/260 sayılı dosya........................................... 72

  ... 27 Mayıs 1943 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ..................  73

  ...  18 Kasım 1943 tarihli belge 36PO/3/30 sayılı dosya ..................  74

  ... 22 Kasım 1943 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya ......................  78

  ... 24 Kasım 1943 tarihli belge 36PO/3/30 sayılı dosya ...................  79

  ... 27 Kasım 1943 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya ......................  80

  ... 1 Kasım 1943 tarihli belge 36PO/3/30 sayılı dosya ......................  82

  ... 8 Aralık 1943 36PO/3/928sayılı dosya .................................................  88

    13 Aralık 1943 tarihli belge 36PO/3/28 sayılı dosya ...................  90

  ... 3 Şubat 1944 tarihli belge 36PO/3/30 sayılı dosya ........................  93

  ... 5 Şubat 1944 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya ..........................  96

  ... 7 Şubat 1944 36PO/3/9 sayılı dosya........................................................ 98

  ... 10 Mart 1944 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya .........................  99

  ...  10 Nisan 1944 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya ....................  105

  ... 27 Nisan 1944 tarihli belge 36PO/3/30 sayılı dosya ...................  106

  ... 28 Nisan 1944 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya .....................  107

  ...  10 Mayıs 1944 tarihli belge 36PO/3/30 sayılı dosya .................  109

  ...  26 Ağustos 1944 tarihli belge 36PO/3/9 sayılı dosya ...............  112

  ...  29 Ocak 1945 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ................  114

  ...  2 Mart 1945 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ...................  119

  ...  4 Ocak 1946 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ..................  123

  ...  6 Ocak 1946 tarihli belge 36PO/1/260 sayılı dosya ..................  124

  ...  19 Ağustos 1963 tarihli belge 36PO/4/3 sayılı dosya ...............  130

  ...  19 Şubat 1965 tarihli belge 36PO/4/3 sayılı dosya ....................  131

  ...  12 Temmuz 1967 tarihli belge 36PO/4/3 sayılı dosya .............  133

  ...  7 Kasım 1967 tarihli belge 36PO/4/3 sayılı dosya .....................  136

 

ALBÜM ...............................................................................................................................  139

KAYNAKÇA ....................................................................................................................  151

DİZİN ....................................................................................................................................  155