gilberto primi bir levanten gazetecinin hayat hikayesi ve tukce yazilari

Gilberto Primi, Türkiye’de bir dönem yayınlanmış Fransızca basının önde gelen gazetecilerinden biriydi. İtalyan uyruklu bir Levanten olan Primi, genç yaşta başladığı gazeteciliği vefatına kadar sürdürecekti. Primi aynı zamanda velut bir yazardı. İstanbul tarihi, denizcilik tarihi, Türk ressamları konularında Fransızca ve Türkçe çok sayıda makale yayınladı. Türk basın tarihine mütevazı bir katkıda bulunan bu çalışmada Primi’nin kısa hayat hikâyesi ile Türkçe yazılarından örnekler yer almakta. 

 

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Gilberto Primi – Bir Levanten Gazetecinin Hayat Hikâyesi ve Türkçe Yazıları

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Tarih: 470

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

151

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-51-6

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ................................................................................................................  9

ÖNSÖZ ..................................................................................................................................  11

BİRİNCİ BÖLÜM

HAYAT HİKÂYESİ VE
GAZETECİLİK FAALİYETLERİ

1- .  Hayat Hikâyesi ........................................................................................................  13

2- .  Gazetecilik Faaliyetleri ......................................................................................  16

 ..  Presse du Soir Gazetesi ...............................................................................  16

 ..  Il Messagero değli Italiani Gazetesi  ...................................................  17

 ..  La Gazette Gazetesi .......................................................................................  19

 ..  L'Akcham Gazetesi ........................................................................................  19

 ..  La République Gazetesi ..............................................................................  20

 ..  Beyoğlu Gazetesi .............................................................................................  20

 ......  Eli Acıman'ın Anısı ...................................................................................  21

 ......  Gazetenin Kısa Bir Muhtevası ...........................................................  21

 ......  Gazetenin Siyasi Çizgisi ..........................................................................  24

 ......  •  Gazetenin Bulunduğu Kütüphaneler ............................................  27

3-    Diğer Faaliyetleri ...................................................................................................  28

 ..  Spassibo Kitabına Katkı ............................................................................  28

 ..  Said Naum Duhani'nin Kitabına Önsöz ..........................................  29

 ..  Güzellik Yarışmalarında Jüri Üyeliği ...............................................  29

 ..  İtalyan İşçi Cemiyeti Başkanlığı ...........................................................  29

 ..  ABD'nin "Kara Listesi"  ...........................................................................  30

4- .  Basındaki Tartışmaları ......................................................................................  30

 ..  Ali Fethi Okyar ile Tartışma – 1931 ..................................................  30

 ..  Selami İzzet ile Mektuplaşma – 1933 ................................................  36

 ..  Abidin Daver ile Mektuplaşma – 1948 .............................................  39

5-    İkinci Dünya Savaşı Sonrasında İtalya İle İlişkileri ........................  42

6- .  Son Yılları ..................................................................................................................  43

7- .  Vefeyât Yazıları ......................................................................................................  44

 ..  Fikret Adil'in Yazısı .....................................................................................  44

 ..  Cumhuriyet Gazetesindeki Yazı ............................................................  45

 ..  Istanbul Gazetesindeki Yazının Çevirisi  ........................................  47

 ..  Le Journal d'Orient Gazetesi Sahibi Albert Karasu'nun
Yazısının Çevirisi
 ..........................................................................................  47

 ..  Gazette de Lausanne'daki Yazının Çevirisi ....................................  48

 ..  Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun Yazısı ....................  49

8-    Özel Arşivinin Akıbeti ........................................................................................  49

9-    Kitaplarının Bibliyografyası ...........................................................................  50

İKİNCİ BÖLÜM

GİLBERTO PRİMİ'NİN
TÜRKÇE YAZILARI

1- .  Denizcilik Yazıları ................................................................................................  53

 ..  Sultanların Yatları ve Yüzer Saylar ..................................................  53

 ..  Türk Bahriyesinin Mazisi ve Hali .......................................................  57

 ..  Muin-i Zafer'i Kurtaralım – "Bu Eski Harp Gemisi Bugün
Yüzer Bir Müze Haline Getirilebilir"
................................................  61

 ......  Bir Geminin Tarihi ...............................................................................  62

 ......  Bir Teklif .....................................................................................................  63

 ..  İsrail Donanması ............................................................................................  64

 ..  Kanada Donanmasına Mensup Bir Filotillâ Geliyor ...............  66

 ..  Akdeniz'de Türk Denizaltıları ...............................................................  68

 ..  Jeanne D'Arc'ın İstanbul'u Ziyareti ..................................................  70

2- .  Tarih Yazıları ..........................................................................................................  73

 ..  İstanbul'da Eski Atlı Tramvaylar .......................................................  73

 ..  Anadolu'da Yaşamış Bir İtalyan Prensesi Belgiojoso'nun
Hayatı
.....................................................................................................................  79

 ..  Politikacı Bir İtalyan Prensesinin Anadolu ve
Avrupa'daki Meraklı Hayatı
...................................................................  83

 ..  Von Der Goltz Paşa Türkiye'de İken… ...........................................  88

 ..  Mickiewicz İstanbul'da İken ..................................................................  90

 ..  Polonez Köyünün Tarihçesi ....................................................................  92

 ..  (Tarih Boyunca) Türkler ve İtalyanlar ............................................  93

 ..  "Beyoğlu" Kimdi? ........................................................................................  97

 ..  Osmanlı Sarayında İtalyan Tiyatrosu  .............................................  99

3-    Türk Ressamları Hakkındaki Yazıları ..................................................  101

 ..  İlk Türk Ressamları ..................................................................................  101

 ..  On Dokuzuncu Asrın İkinci Yarısında Türk Ressamları –
Şeker Ahmet Paşa ve Zamanı - II
......................................................  105

...  Çağdaş Türk Ressamları ........................................................................  108

 ..  İlk Türk Ressamları – Güzel Sanatlar Akademisi'nin
Kuruluşu
...........................................................................................................  111

ALBÜM ..............................................................................................................................  115

KAYNAKÇA ...................................................................................................................  133

DİZİN ...................................................................................................................................  141

470