kursat solak

1977 yılında doğan Kürşat Solak, Aksaraylıdır. Orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan yazar, 1999 yılında Ege Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü öğrenim gördü. Arapça eğitimi için Şam’da ve araştırmalar yapmak amacıyla Kahire’de bulundu. 2011 yılında "Memlûk Devleti’nin Anadolu Beylikleriyle Münasebetleri" isimli tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 2012-2016 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yardımcı doçent doktor olarak vazife yaptı. Ortaçağ Anabilim Dalı’nda lisans ve lisansüstü dersler verdi. Yazarın Memlûkler ve Anadolu Beylikleri üzerine yayınlanmış makalelerinin yanı sıra Nizâmülmülk’ün Siyasetnâmesi’ni gençlere tanıtmak amacıyla kaleme aldığı Siyasetnâme’den Bilgelik Hikâyeleri (İstanbul, 2015) isimli kitabı bulunmaktadır

 

Yayınlanmış Kitapları