osmanli topraklarinda almanya demiryollari ve arkeoloji

Anadolu-Bağdat demiryolları projesi, Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya gibi dönemin büyük güçlerine yönelik dış politikasını belirlemesinde etkili olmuştur. Projenin yarattığı mali ve diplomatik krizler demiryollarını özne olmaktan çıkararak geç 19. yüzyıl Osmanlı tarihini araştırmak adına bir araç haline getirmiştir. Demiryolunun finansmanı ne şekilde sağlandı, diplomatik müzakerelerin arka planında neler yaşandı gibi sorular demiryolunu ikinci plana itmiştir.

Bu çalışmada, demiryoluna farklı bir noktadan yaklaşıldı. 19. Yüzyılın sonlarından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde Alman sermayesi ve teknolojisiyle inşa edilen demiryollarının arkeolojiyle ilgisi ele alındı. Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında araştırma yapan Alman arkeologların ve cemiyetlerin demiryolunu finanse eden sermayeyle bağlantısı üzerinde duruldu. Söz konusu bağlantının ortaya çıkarılması için Alman sanayi devrimine daha yakından bakılması gerektiği bu araştırmanın temel iddiasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Topraklarında Almanya: Demiryolları ve Arkeoloji

Yazan:

Bilge Karbi

Dizi Adı:

Tarih: 474

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

113

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472578

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR .................................................................................................  7

ÖNSÖZ ............................................................................................................  9

GİRİŞ .............................................................................................................  11

BİRİNCİ BÖLÜM

                                     Alman Ekonomisi ve Bilimi............................... 23

1) . Almanya'nın Birleşmesi: Kaiserreich1871.....................................  23

2) . Bilim, Sanayi ve Sermaye İş Birliği:
Almanya'da İkinci Sanayi Devrimi ve Demiryolu
.............................  28

3) . Erfinder- Unternehmer: Siemens Kardeşlerden
Georg von Siemens ve Deutsche Bank
..............................................  36

4) . Osmanlı Coğrafyasında Alman Demiryolu Sermayesi ve
Diplomasi
..............................................................................................  39

İKİNCİ BÖLÜM

                                       ORIENTPOLITIK: Arkeoloji................................  55

1) . Anadolu ve Mezopotamya Coğrafyasında Arkeoloji:
Vorderasiatische Archäologie........................................................  57

2) . Deutsche Orient Gesellschaft (DOG):
James Simon ve Wilhelm von Bode
...................................................  65

3) . Batı Anadolu: Theodor Wiegand (1864-1936)..................................  70

4) . Babil: Robert Koldewey (1855-1925).................................................  83

Sonuç..........................................................................................................  93

KAYNAKÇA....................................................................................................  95

DİZİN ...........................................................................................................  105