deniz hamamlari

Deniz hamamları, dört tarafı kapalı ve deniz üzerine kurulu ahşap yapılardır. Umumi ve hususi olmak üzere iki çeşit deniz hamamı vardır. Umumi deniz hamamları, mevsimlik kurulan halka açık işletmelerdir. Hususi deniz hamamları ise yalıların önünde bulunan yalı sahiplerine mahsus yapılardır. Umumi deniz hamamları, hususi deniz hamamlarına göre daha özensiz ve salaş yapılardır. Hususi deniz hamamları ise umumi hamamların aksine yalıların önünde zarif ve estetik bir görünüme sahiptirler. Osmanlı toplumunun denize girme alışkanlığını bu mekânlarda kazandığı düşünülmektedir. Bu yüzden deniz hamamları için plajların öncüsü denilebilir. Elinizdeki bu eser günümüzde varlığı kaybolmuş bu ilginç mekânları her yönüyle tanıtma amacı taşımaktadır. Bununla birlikte eser, Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısından bir kesiti yansıtması bakımından literatüre önemli bir katkıda bulunacaktır.

 

  

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Deniz Hamamları

Yazan:

Yasin Taşkın

Dizi Adı:

Tarih: 483

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

215

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472677

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR ........................................................................................  11

TAKDİM  ....................................................................................................  13

GİRİŞ ...........................................................................................................  15

Osmanlılar İçin Deniz ..............................................................................  15

Eski Türkler İçin Deniz ...........................................................................  18

Müslümanlar İçin Deniz ..........................................................................  19

Avrupalılar İçin Deniz .............................................................................  20

Yeni Dünya İçin Deniz  ............................................................................  22

Genel Olarak .............................................................................................  23

DENİZ HAMAMLARININ ORTAYA ÇIKIŞI

                                               VE İŞLEYİŞİ ...............................................  25

Denize Giren İlk Osmanlılar: Deniz Hamamlarının
Ortaya Çıkmasıyla İlgili Bazı Rivayetler
.......................................  26

Deniz Hamamlarının Kullanım Amacı .................................................  32

Karpuz Kabuğu Denize Düşünce:
Osmanlıların Denize Girme Mevsimi
.............................................  36

Deniz Hamamlarının İdaresi ..................................................................  40

1862 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi ..........................................  41

1870 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi ..........................................  43

1875 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi
(16 Safer Nizamnamesi)
....................................................................  45

1913 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi ..........................................  49

Deniz Hamamlarının Mimari Özellikleri:
Hususi ve Umumi Deniz Hamamları
..............................................  53

HususiDeniz Hamamları ........................................................................  55

Umumi Deniz Hamamları .......................................................................  65

Deniz Hamamlarının Bakım ve Onarımı .............................................  68

Deniz Donundan Mayoya:
Deniz Hamamlarında Kullanılan Giysiler
.....................................  70

Deniz Hamamlarında Yaşanan Bazı Olaylar-Sıkıntılar ...................  76

Deniz Hamamları ile İlgili Neşredilen Eserler ....................................  87

Deniz Hamamı Risalesi ............................................................................  87

Deniz Hamamları (Kimler Girebilir) ....................................................  88

Deniz Hamamları (Envâi, Menâfii), Denize Kimler Girebilir? .......  89

Deniz Banyoları .........................................................................................  90

Hamamlar, Deniz Hamamları ve Denizde Banyo ..............................  90

OSMANLI TOPRAKLARINDA KURULAN

                                           DENİZ HAMAMLARI ...................................  93

İstanbul'da Kurulan Deniz Hamamları ...............................................  94

Haliç'te Kurulan Deniz Hamamları ......................................................  96

Kumkapı'da Kurulan Deniz Hamamları .............................................  98

Büyükdere'de Kurulan Deniz Hamamları ........................................  100

Salıpazarı'nda Kurulan Deniz Hamamları .......................................  101

Bebek'te Kurulan Deniz Hamamları ..................................................  103

Kadıköy'de Kurulan Deniz Hamamları .............................................  103

Bakırköy'de Kurulan Deniz Hamamları ...........................................  109

Büyükada ve Diğer Adalarda Kurulan Deniz Hamamları .............  110

Üsküdar'da Kurulan Deniz Hamamları ............................................  112

İzmir'de Kurulan Deniz Hamamları ..................................................  114

Alsancak'ta Kurulan Deniz Hamamları ............................................  118

Karşıyaka'da Kurulan Deniz Hamamları .........................................  119

Mersinli'de Kurulan Deniz Hamamları .............................................  120

Karantina'da Kurulan Deniz Hamamları .........................................  120

Diğer Semtlerde Kurulan Deniz Hamamları ....................................  121

Çanakkale'de Kurulan Deniz Hamamları .........................................  122

Antalya'da Kurulan Deniz Hamamları ..............................................  124

Mermerli Deniz Hamamı ......................................................................  126

Adalar Plajı'nda Bulunan Doğal Deniz Hamamı .............................  128

Samsun'da Kurulan Deniz Hamamları ..............................................  129

Yalova Kaplıcaları ve Deniz Hamamları ...........................................  135

Diğer Osmanlı Vilayetlerinde Kurulan Deniz Hamamları .............  137

OSMANLI TOPLUMUNDA
DENİZ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ VE

                                   DENİZ HAMAMLARININ YERİ ......................  141

Ticari Bir Mekân Olarak Deniz Hamamları ....................................  141

Rumeli Demiryolları Şirketi'ne Ait Deniz Hamamları ...................  147

İttifak-ı Alyans Osmanlı Anonim Şirketi'ne Ait Deniz Hamamları  148

Ayastefanos Deniz Hamamları Şirketi'ne Ait Deniz Hamamları ..  148

Büyükada (Prinkipo) Yat Kulübü Osmanlı Anonim Şirketi'ne Ait
Deniz Hamamları
.............................................................................  149

Bir Eğlence Mekânı Olarak Deniz Hamamları ................................  149

Bir Tedavi Mekânı Olarak Deniz Hamamları ..................................  153

Edebi Eserlerde ve Sanat Ürünlerinde
Mekânsal Bir Kurgu Olarak Deniz Hamamları
........................  160

Edebi Eserlerde Deniz Hamamlarının İşlenişi ..................................  160

Sanat Eserlerinde Deniz Hamamlarının İşlenişi ..............................  167

DENİZ HAMAMLARININ KAPANMASI VE

                                       PLAJLARA GEÇİŞ SÜRECİ ..........................  177

KISA BİR DEĞERLENDİRME .............................................................  187

KAYNAKLAR .........................................................................................  193

DİZİN ........................................................................................................  203

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ........................................................................................ 11

TAKDİM .................................................................................................... 13

GİRİŞ ........................................................................................................... 15

Osmanlılar İçin Deniz .............................................................................. 15

Eski Türkler İçin Deniz ........................................................................... 18

Müslümanlar İçin Deniz .......................................................................... 19

Avrupalılar İçin Deniz ............................................................................. 20

Yeni Dünya İçin Deniz ............................................................................ 22

Genel Olarak ............................................................................................. 23

DENİZ HAMAMLARININ ORTAYA ÇIKIŞI

                                               VE İŞLEYİŞİ ............................................... 25

Denize Giren İlk Osmanlılar: Deniz Hamamlarının
Ortaya Çıkmasıyla İlgili Bazı Rivayetler
....................................... 26

Deniz Hamamlarının Kullanım Amacı ................................................. 32

Karpuz Kabuğu Denize Düşünce:
Osmanlıların Denize Girme Mevsimi
............................................. 36

Deniz Hamamlarının İdaresi .................................................................. 40

1862 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi .......................................... 41

1870 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi .......................................... 43

1875 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi
(16 Safer Nizamnamesi)
.................................................................... 45

1913 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi .......................................... 49

Deniz Hamamlarının Mimari Özellikleri:
Hususi ve Umumi Deniz Hamamları
.............................................. 53

HususiDeniz Hamamları ........................................................................ 55

Umumi Deniz Hamamları ....................................................................... 65

Deniz Hamamlarının Bakım ve Onarımı ............................................. 68

Deniz Donundan Mayoya:
Deniz Hamamlarında Kullanılan Giysiler
..................................... 70

Deniz Hamamlarında Yaşanan Bazı Olaylar-Sıkıntılar ................... 76

Deniz Hamamları ile İlgili Neşredilen Eserler .................................... 87

Deniz Hamamı Risalesi ............................................................................ 87

Deniz Hamamları (Kimler Girebilir) .................................................... 88

Deniz Hamamları (Envâi, Menâfii), Denize Kimler Girebilir? ....... 89

Deniz Banyoları ......................................................................................... 90

Hamamlar, Deniz Hamamları ve Denizde Banyo .............................. 90

OSMANLI TOPRAKLARINDA KURULAN

                                           DENİZ HAMAMLARI ................................... 93

İstanbul'da Kurulan Deniz Hamamları ............................................... 94

Haliç'te Kurulan Deniz Hamamları ...................................................... 96

Kumkapı'da Kurulan Deniz Hamamları ............................................. 98

Büyükdere'de Kurulan Deniz Hamamları ........................................ 100

Salıpazarı'nda Kurulan Deniz Hamamları ....................................... 101

Bebek'te Kurulan Deniz Hamamları .................................................. 103

Kadıköy'de Kurulan Deniz Hamamları ............................................. 103

Bakırköy'de Kurulan Deniz Hamamları ........................................... 109

Büyükada ve Diğer Adalarda Kurulan Deniz Hamamları ............. 110

Üsküdar'da Kurulan Deniz Hamamları ............................................ 112

İzmir'de Kurulan Deniz Hamamları .................................................. 114

Alsancak'ta Kurulan Deniz Hamamları ............................................ 118

Karşıyaka'da Kurulan Deniz Hamamları ......................................... 119

Mersinli'de Kurulan Deniz Hamamları ............................................. 120

Karantina'da Kurulan Deniz Hamamları ......................................... 120

Diğer Semtlerde Kurulan Deniz Hamamları .................................... 121

Çanakkale'de Kurulan Deniz Hamamları ......................................... 122

Antalya'da Kurulan Deniz Hamamları .............................................. 124

Mermerli Deniz Hamamı ...................................................................... 126

Adalar Plajı'nda Bulunan Doğal Deniz Hamamı ............................. 128

Samsun'da Kurulan Deniz Hamamları .............................................. 129

Yalova Kaplıcaları ve Deniz Hamamları ........................................... 135

Diğer Osmanlı Vilayetlerinde Kurulan Deniz Hamamları ............. 137

OSMANLI TOPLUMUNDA
DENİZ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ VE

                                   DENİZ HAMAMLARININ YERİ ...................... 141

Ticari Bir Mekân Olarak Deniz Hamamları .................................... 141

Rumeli Demiryolları Şirketi'ne Ait Deniz Hamamları ................... 147

İttifak-ı Alyans Osmanlı Anonim Şirketi'ne Ait Deniz Hamamları 148

Ayastefanos Deniz Hamamları Şirketi'ne Ait Deniz Hamamları .. 148

Büyükada (Prinkipo) Yat Kulübü Osmanlı Anonim Şirketi'ne Ait
Deniz Hamamları
............................................................................. 149

Bir Eğlence Mekânı Olarak Deniz Hamamları ................................ 149

Bir Tedavi Mekânı Olarak Deniz Hamamları .................................. 153

Edebi Eserlerde ve Sanat Ürünlerinde
Mekânsal Bir Kurgu Olarak Deniz Hamamları
........................ 160

Edebi Eserlerde Deniz Hamamlarının İşlenişi .................................. 160

Sanat Eserlerinde Deniz Hamamlarının İşlenişi .............................. 167

DENİZ HAMAMLARININ KAPANMASI VE

                                       PLAJLARA GEÇİŞ SÜRECİ .......................... 177

KISA BİR DEĞERLENDİRME ............................................................. 187

KAYNAKLAR ......................................................................................... 193

DİZİN ........................................................................................................ 203