yeni harflerle ayine 1875 parca bohcasi 1889 alem i nisvan 1906 seyyale 1914 osmanli ve erken cumhuriyet kadin dergileri talepler engeller mucadele cilt 9

Bu ciltteki Âyîne dergisi Kasım 1875 (15 Şevval 1292) tarihinde Selanik’te yayın hayatına başlamıştır ve 11 ay yayınına devam etmiştir. Parça Bohçası (Parça Boğçası) ise 1889 yılında yayımlanan bir kadın dergisidir ve Hatice Semiha ve Rabia Kamile Hanım tarafından çıkarılmıştır ve sadece tek sayı halinde yayımlanmıştır. Âlem-î Nisvan adlı dergi, 24 Mart 1906’da İsmail Gaspıralı tarafından Kırım’da çıkarılmıştır. İdare-i müdiresi ise Şefika Y. olarak yer almaktadır. Bu dergi Kafkasya’da yaşayan Müslüman kadınlara yönelik bir dergidir. Seyyâle , 22 Mayıs 1330/4 Haziran 1914 tarihinde yayın hayatına başlamıştır; derginin imtiyaz sahibi Adile Necati, müessisleri İskender Fahrettin ve Profesör H. Cevat, mesul müdürü Şekibe Ali, başyazarı Salime Servet Seyfi’dir. “Hanımlara mahsus mecmua” başlığıyla tek bir sayı olarak yayımlanmıştır.

  

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yeni Harflerle Âyine (1875), Parça Bohçası (1889), Âlem-i Nisvan (1906), Seyyâle (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 9

Yazan:

Birsen Talay Keşoğlu – Göktuğ İpek

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 78

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

429

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Nedim Bali

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472714

İÇİNDEKİLER 

 

SUNUŞ .......................................................................................................................................  17

ÖNSÖZ: 1875’ten 1914’e Dört Kadın Dergisi Üzerine ....................................................  21

                                                Birsen Talay Keşoğlu 

ÂYÎNE

Âyîne Dergisi İçin Çeviri Yazıda İzlenen Yöntem ..............................................................  27

ÂYÎNE  / NUMRO 1

Mukaddime ................................................................................................................................  33

Bir Makale .................................................................................................................................  35

Taleb-i İlm .................................................................................................................................  36

Çocuk ..........................................................................................................................................  38

ÂYÎNE  / NUMRO 2

Hikâye .........................................................................................................................................  43

İstanbul Ahvaline de Vakıf, Okuryazar Bir Hanım Tarafından Lutfen Gönderilen
Varakadır .............................................................................................................................  44

Âyîne ...........................................................................................................................................  45

İsmail Efendi’nin Mektebi Şakirdanından Varakadır .........................................................  46

Âyîne ...........................................................................................................................................  46

ÂYÎNE  / NUMRO 3

Su-i Karin ...................................................................................................................................  47

Yeni Bir Müjde .........................................................................................................................  49

Hanımları Hayra Davet ............................................................................................................  50

ÂYÎNE  / NUMRO 4

Müzevvirlik ................................................................................................................................  54

Ayıpçılık .....................................................................................................................................  54

Haset ...........................................................................................................................................  54

Sual ..............................................................................................................................................  55

Latifeli Bir Sual .........................................................................................................................  55

Sual ..............................................................................................................................................  56

Sual ..............................................................................................................................................  56

Birkaç Defadır Gazetemize Varaka Gönderen Hanım Tarafından Mersul Varaka .......  56

Âyîne ...........................................................................................................................................  57

Hanımlar Tarafından Bu Hafta Yazdırılan Hediye .............................................................  57

ÂYÎNE  / NUMRO 5

Iskat-ı Cenin, Yani Çocuk Düşürmek ...................................................................................  61

Birinci Cevap .............................................................................................................................  63

İkinci Cevap ...............................................................................................................................  64

Üçüncü Cevap ...........................................................................................................................  64

Dördüncü Cevap .......................................................................................................................  64

Âyîne ...........................................................................................................................................  64

Şaka .............................................................................................................................................  64

"Hayrü’l-umurî Evsatuha" .......................................................................................................  65

Bu Hafta Yazdırılan Hedaya ...................................................................................................  66

Havadis .......................................................................................................................................  67

ÂYÎNE  / NUMRO 6

Taklit ...........................................................................................................................................  69

Dalkavukluk ...............................................................................................................................  71

Hikâye .........................................................................................................................................  71

Letaif ...........................................................................................................................................  72

Birinci .........................................................................................................................................  73

İkinci ...........................................................................................................................................  73

Üçüncü ........................................................................................................................................  73

Dördüncü ....................................................................................................................................  74

Beşinci ........................................................................................................................................  74

Bu Hafta Gelen Hediye ............................................................................................................  74

ÂYÎNE  / NUMRO 7

Falcılık ........................................................................................................................................  75

Hikâyat-ı Müntehabe ................................................................................................................  77

Hikâye .........................................................................................................................................  78

Maksat ........................................................................................................................................  79

İhtar .............................................................................................................................................  79

Birinci Bab .................................................................................................................................  79

Hayvanat .....................................................................................................................................  79

Letaif ...........................................................................................................................................  79

Bu Hafta Gelen Hediye ............................................................................................................  80

ÂYÎNE  / NUMRO 8

İtizar ............................................................................................................................................  81

Kayınvalide ile Gelin ...............................................................................................................  81

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ..............................................................  83

Tilki ile Şahin ............................................................................................................................  83

Tilki .............................................................................................................................................  83

Şahin ...........................................................................................................................................  83

Hikâyesi ......................................................................................................................................  84

Hisse ............................................................................................................................................  84

Varaka .........................................................................................................................................  85

Âyîne ...........................................................................................................................................  85

Birinci Suale Cevap ..................................................................................................................  86

İkinci Suale Cevap ....................................................................................................................  86

Üçüncü Suale Cevap ................................................................................................................  86

Dördüncü Suale Cevap  ...........................................................................................................  86

Beşinci Suale Cevap .................................................................................................................  86

ÂYÎNE  / NUMRO 9

Sefahat ........................................................................................................................................  87

Bülbül ile Atmaca .....................................................................................................................  90

Bülbül .........................................................................................................................................  90

Atmaca ........................................................................................................................................  90

Hikâyesi ......................................................................................................................................  91

Hisse ............................................................................................................................................  91

Tilki ile Keçi ..............................................................................................................................  92

Tilki .............................................................................................................................................  92

Keçi .............................................................................................................................................  92

Hikâyesi ......................................................................................................................................  92

Hisse ............................................................................................................................................  93

Horoz ile Keklik ........................................................................................................................  93

Horoz ..........................................................................................................................................  93

ÂYÎNE  / NUMRO 10

Karı Koca Arasında Muhavere ...............................................................................................  95

Âyîne .........................................................................................................................................  100

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntahabeden Mabat ............................................................  100

Keklik .......................................................................................................................................  100

Hikâyesi ...................................................................................................................................  101

Hisse .........................................................................................................................................  101

Çakal .........................................................................................................................................  101

Hikâyesi ...................................................................................................................................  102

ÂYÎNE  / NUMRO 11

İnat ............................................................................................................................................  103

Komşu Hakkı ..........................................................................................................................  105

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntahabeden Mabat ............................................................  106

Hisse .........................................................................................................................................  106

Karga İle Müdahin Tilki ........................................................................................................  106

Müdahin Tilki .........................................................................................................................  106

Karga ........................................................................................................................................  106

Hikâyesi ...................................................................................................................................  107

Hisse .........................................................................................................................................  107

Maymun İle Diken .................................................................................................................  107

Maymun ...................................................................................................................................  107

Diken ........................................................................................................................................  108

Hikâyesi ...................................................................................................................................  108

Hisse .........................................................................................................................................  108

Kör Hatun ................................................................................................................................  109

Hikâyesi ...................................................................................................................................  109

ÂYÎNE  / NUMRO 12

Tekebbür-ü Gururiyet ............................................................................................................  111

Fazilet .......................................................................................................................................  113

Fazilet .......................................................................................................................................  113

Rüştiye Muallimi Faziletli Süleyman Efendi Tarafından
Çocuklar İçin Tertip ve İrsal Olunan Sualler .....................................................................  114

Birinci Sual ..............................................................................................................................  114

İkinci Sual ................................................................................................................................  115

Üçüncü Sual ............................................................................................................................  115

Dördüncü Sual ........................................................................................................................  115

Beşinci Sual .............................................................................................................................  115

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntahabeden Mabat ............................................................  115

Hisse .........................................................................................................................................  116

Köpek – Koyun Ağılı – Kurt ................................................................................................  116

Köpek .......................................................................................................................................  116

Koyun Ağılı .............................................................................................................................  116

Kurt ...........................................................................................................................................  117

ÂYÎNE  / NUMRO 13

Çocukları Maariften Mahrum Eden Esbab ........................................................................  119

Karılarca Bir Âdet-i Müz’ice ...............................................................................................  120

Birinci Suale Cevap ...............................................................................................................  122

İkinci Suale Cevap .................................................................................................................  122

Üçüncü Suale Cevap ..............................................................................................................  123

Dördüncü Suale Cevap ..........................................................................................................  123

Beşinci Suale Cevap ..............................................................................................................  123

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntahabeden Mabat ............................................................  124

Hikâyesi ...................................................................................................................................  124

Hisse .........................................................................................................................................  124

Çakal – Horoz – Köpek .........................................................................................................  125

Hikâyesi ...................................................................................................................................  125

Hisse .........................................................................................................................................  125

Tilki – Maymun ......................................................................................................................  126

ÂYÎNE  / NUMRO 14

Nifak .........................................................................................................................................  127

Sual 1 ........................................................................................................................................  129

Sual 2 ........................................................................................................................................  129

Sual 3 ........................................................................................................................................  129

Sual 4 ........................................................................................................................................  130

Sual 5 ........................................................................................................................................  130

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntahabeden Mabat ............................................................  131

Maymun ...................................................................................................................................  131

Tilki ...........................................................................................................................................  131

Hikâyesi ...................................................................................................................................  131

Hisse .........................................................................................................................................  132

Arslan – Tilki – Kurt ..............................................................................................................  132

Arslan .......................................................................................................................................  132

Hikâyesi ...................................................................................................................................  132

Hisse .........................................................................................................................................  133

Tavus Kuşu – Hind Tavuğu ..................................................................................................  133

Tavus Kuşu ..............................................................................................................................  133

ÂYÎNE  / NUMRO 15

Bir Hanım Tarafından Varaka ..............................................................................................  135

Diğer Varaka ...........................................................................................................................  136

Âyîne .........................................................................................................................................  137

Birinci Suale Cevap ...............................................................................................................  138

İkinci Suale Cevap .................................................................................................................  138

Üçüncü Suale Cevap ..............................................................................................................  139

Dördüncü Suale Cevap ..........................................................................................................  139

Beşinci Suale Cevap ..............................................................................................................  140

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntahabeden Mabat ............................................................  140

Hind Tavuğu ............................................................................................................................  140

Hikâyesi ...................................................................................................................................  141

Hisse .........................................................................................................................................  141

Kedi ...........................................................................................................................................  141

Hikâyesi ...................................................................................................................................  141

Hisse .........................................................................................................................................  141

ÂYÎNE  / NUMRO 16

Evham .......................................................................................................................................  143

Bir Hanım Tarafından ............................................................................................................  144

Sual 1 ........................................................................................................................................  146

Sual 2 ........................................................................................................................................  146

Sual 3 ........................................................................................................................................  147

Sual 4 ........................................................................................................................................  147

Sual 5 ........................................................................................................................................  147

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  147

Sual ...........................................................................................................................................  147

Sinek – Bal ..............................................................................................................................  148

Sinek .........................................................................................................................................  148

Bal .............................................................................................................................................  148

Hikâyesi ...................................................................................................................................  148

Hisse .........................................................................................................................................  148

Eşek – Debbağ ........................................................................................................................  148

Eşek ...........................................................................................................................................  148

Debbağ .....................................................................................................................................  149

Hikâyesi ...................................................................................................................................  149

Hisse .........................................................................................................................................  149

ÂYÎNE  / NUMRO 17

İhanet ........................................................................................................................................  151

Bir Hanım Tarafından ............................................................................................................  153

Mekteb-i Rüştiye Birinci Sınıf Şakirdanından
Rifai Şeyhizade İsmail Hakkı Efendi
’nin Varakası ...................................................  154

Birinci Suale Cevap ...............................................................................................................  154

İkinci Suale Cevap .................................................................................................................  155

Üçüncü Suale Cevap ..............................................................................................................  155

Dördüncü Suale Cevap ..........................................................................................................  156

Beşinci Suale Cevap ..............................................................................................................  156

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  156

Tarla Kuşu ...............................................................................................................................  157

Hikâyesi ...................................................................................................................................  157

Hisse .........................................................................................................................................  157

Tavşan – Kurbağa ...................................................................................................................  157

Tavşan ......................................................................................................................................  157

ÂYÎNE  / NUMRO 18

Cehalet ......................................................................................................................................  159

Tizlerde Gazetemize Varaka Göndermeyi Vaat Buyuran Bir Hanım Tarafından ......  160

Âyîne .........................................................................................................................................  161

Diğer Varaka ...........................................................................................................................  161

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı MüntehabedenMabat ............................................................  162

Kurbağa ....................................................................................................................................  162

Hikâyesi ...................................................................................................................................  162

Hisse .........................................................................................................................................  163

Fare – Kedi ..............................................................................................................................  163

Fare ...........................................................................................................................................  163

Hikâyesi ...................................................................................................................................  163

Hisse .........................................................................................................................................  164

Güvercin – Saksağan .............................................................................................................  164

Güvercin ...................................................................................................................................  164

ÂYÎNE  / NUMRO 19

Tarih ..........................................................................................................................................  166

İnsanların Yeryüzüne İntişarı ...............................................................................................  167

Ufak Tefek ...............................................................................................................................  168

Hikmet ......................................................................................................................................  169

Nasihat ......................................................................................................................................  169

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  170

Saksağan ..................................................................................................................................  170

Hikâyesi ...................................................................................................................................  170

Hisse .........................................................................................................................................  170

İkinci Bap .................................................................................................................................  170

Nebatat .....................................................................................................................................  170

Nebatatın Yaşaması ...............................................................................................................  171

ÂYÎNE  / NUMRO 20

Malayani ..................................................................................................................................  173

Yazmakta Olduğumuz Tarihten Mabat ..............................................................................  174

Türkler ......................................................................................................................................  175

Ufak Tefek ...............................................................................................................................  176

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  177

Dut ile İpek ..............................................................................................................................  178

Dut .............................................................................................................................................  178

Varaka ......................................................................................................................................  179

ÂYÎNE  / NUMRO 21

Şuunat .......................................................................................................................................  181

Yazmakta Olunduğumuz Tarih-i Osmanî’den Mabat ......................................................  182

Zuhur-ı Devlet-i Osmanîye ...................................................................................................  182

Rüşdiye Mektebi Şakirdlerinden Birinin Varakası ...........................................................  183

Âyîne .........................................................................................................................................  185

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  185

İpek ...........................................................................................................................................  186

Hikâyesi ...................................................................................................................................  186

Hisse .........................................................................................................................................  186

Maydanoz ile Paldır ...............................................................................................................  186

Mide-nüvaz ..............................................................................................................................  186

Paldır .........................................................................................................................................  187

Hikâyesi ...................................................................................................................................  187

ÂYÎNE  / NUMRO 22

Şuunat .......................................................................................................................................  189

Yazmakta Olduğumuz Osmanlı Tarihinden Mabat ..........................................................  191

Sabah ........................................................................................................................................  193

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  193

Hisse .........................................................................................................................................  194

Zeytin ile Zeytinyağı ..............................................................................................................  194

Zeytin ........................................................................................................................................  194

Zeytinyağı ................................................................................................................................  194

Hikâyesi ...................................................................................................................................  194

Hisse .........................................................................................................................................  195

ÂYÎNE  / NUMRO 23

Âyîne .........................................................................................................................................  197

Terbiye .....................................................................................................................................  198

Yazmakta Olduğumuz Osmanlı Tarihinden Mabat ..........................................................  200

Nutk-ı Osmanî .........................................................................................................................  200

Fütuhat ......................................................................................................................................  201

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  201

Sad-berk Gül ile Yabani Gül ................................................................................................  201

Gül .............................................................................................................................................  201

Hikâyesi ...................................................................................................................................  202

Hisse .........................................................................................................................................  202

Kavak ile Kabak .....................................................................................................................  202

Kavak ........................................................................................................................................  202

Kabak ........................................................................................................................................  203

Hikâyesi ...................................................................................................................................  203

Hisse .........................................................................................................................................  203

ÂYÎNE  / NUMRO 24

Selanik Rüşdiyesi Şakirdanından Murad Efendi’nin Varakası ......................................  205

Âyîne .........................................................................................................................................  206

Yazmakta Olduğumuz Osmanlı Tarihinden Mabat ..........................................................  207

Sultan Orhan Han ...................................................................................................................  207

Sıbyana Mahsus Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ............................................................  209

Buğday ile Kiraz .....................................................................................................................  209

Buğday .....................................................................................................................................  209

Kiraz .........................................................................................................................................  210

Hikâyesi ...................................................................................................................................  210

Hisse .........................................................................................................................................  210

Meclis-i İrade-i Vilayet’ten Zaman’a Tebliğ Olunan Kararname .................................  211

Âyîne .........................................................................................................................................  211

ÂYÎNE  / NUMRO 25

Yazmakta Olduğumuz Osmanlı Tarihinden Mabat ..........................................................  213

Fütuhat-ı Orhanî .....................................................................................................................  214

Meşahir-i Ulema-i Orhaniye .................................................................................................  214

Şundan Bundan .......................................................................................................................  214

Hikâyat-ı Müntehabeden Mabat ..........................................................................................  216

Keten – Pamuk ........................................................................................................................  217

Keten .........................................................................................................................................  217

Pamuk .......................................................................................................................................  217

Hikâyesi ...................................................................................................................................  217

Hisse .........................................................................................................................................  217

Çay ile Meşe ............................................................................................................................  218

Çay ............................................................................................................................................  218

Meşe ..........................................................................................................................................  218

Hikâyesi ...................................................................................................................................  218

Hisse .........................................................................................................................................  219

Hatime ......................................................................................................................................  219

ÂYÎNE  / NUMRO 26

Hüsn-i Muaşeret .....................................................................................................................  223

İzdivaç ......................................................................................................................................  224

Hüsn-i Hat ................................................................................................................................  225

İlan-ı Resmî .............................................................................................................................  227

ÂYÎNE  / NUMRO 27

Yazmakta Olduğumuz Osmanlı Tarihinden Mabat ..........................................................  231

Hüdavendigar Gazi Murad Han ...........................................................................................  231

ÂYÎNE  / NUMRO 28

Okumak – Yazmak .................................................................................................................  237

Osmanlı Tarihinden Mabat ...................................................................................................  238

ÂYÎNE  / NUMRO 29 .......................................................................................................  243

ÂYÎNE  / NUMRO 30

Çocuklara Hitabe ....................................................................................................................  253

Beyt ...........................................................................................................................................  254

Zevc ile Zevce Beyninde Muhavere ...................................................................................  255

Letaif .........................................................................................................................................  256

Ayı ile Tilki .............................................................................................................................  257

ÂYÎNE  / NUMRO 32

Bir Hanım Tarafından Alınan Varakadır ............................................................................  261

Âyîne .........................................................................................................................................  262

Garip Bir Vaka ........................................................................................................................  264

ÂYÎNE  / NUMRO 33

İki Çocuk Beyninde Muhavere ............................................................................................  272

Sabah Gazetesinde Görülen Bazı Fıkarat ...........................................................................  273

ÂYÎNE  / NUMRO 34

Âyîne .........................................................................................................................................  276

Yenişehir İnas Mekteb-i Rüştiye Şakirdanından Bir Kız Tarafından
Gönderilen Varakadır ......................................................................................................  276

Âyîne .........................................................................................................................................  278

İki Kadın Beyninde Muhavere .............................................................................................  278

ÂYÎNE  / NUMRO 35

Eğlenmek İnsan İçin Lüzum-u Zaruriyedir ........................................................................  283

Eğlenmenin İfrat Derecesinde Hiçbir Faide Yoktur .........................................................  284

Eğlenmenin Melhuz Olan Mazarratları Gayr-ı Mahsurdur .............................................  285

Eğlenmenin Bir Buzlu Su Kadar Da Hükmü Yoktur .......................................................  286

33 Numaralı Nüshamızda Münderiç İaneden Mabat .......................................................  288

ÂYÎNE  / NUMRO 36

İnsana Ne Lazım? ...................................................................................................................  289

Bir Zat Tarafından Verilen Varaka .....................................................................................  291

Kıssa .........................................................................................................................................  292

Hisse .........................................................................................................................................  293

İstitrat ........................................................................................................................................  293

35 Numaralı Nüshada Münderiç İaneden Mabat ..............................................................  295

ÂYÎNE  / NUMRO 37

Bir Zat Tarafından Teessüf Unvanıyla Alınan Varaka ....................................................  297

Çeyiz .........................................................................................................................................  299

Çeyizin Ehemmiyetine Dair Daha Bir İki Söz ..................................................................  299

İlm-i Ahlak ..............................................................................................................................  301

Sabah’ta Görülen Bazı Fıkarat-ı Müfide ............................................................................  302

ÂYÎNE  / NUMRO 38

Bir Kadın Ağzından Hanımefendilere Hitabe ...................................................................  305

Çocuklara ve Çocuk Analarına İhtar ...................................................................................  310

ÂYÎNE  / NUMRO 39

Çocuklara Mahsus Nasihat ...................................................................................................  311

Çengi Esma’nın Sinesinden Bir Nebzecik .........................................................................  312

Birinci Fasıl .............................................................................................................................  313

İkinci Fasıl ...............................................................................................................................  314

Üçüncü Fasıl ............................................................................................................................  314

ÂYÎNE  / NUMRO 41

Ahlak ........................................................................................................................................  317

Vezaif-i Diniyye .....................................................................................................................  317

40 Numaralı Nüshadan Mabat .............................................................................................  320

PARÇA BOHÇASI 

Tahdis-i Nimet ........................................................................................................................  327

Evimizin İçi .............................................................................................................................  329

Umûr-ı Beytiyye .....................................................................................................................  330

İntizam ve İdare ......................................................................................................................  330

Yeis-i Külli ..............................................................................................................................  333

Bir Mader-i Mütehassir .........................................................................................................  335

Bir Validenin Tesellisi ...........................................................................................................  338

Kızların Talim ve Terbiyesi ..................................................................................................  338

Kızlar için Talim ve Terbiyenin Lüzumu ...........................................................................  338

Çocukların En Güzel Meşguliyeti .......................................................................................  342

Küçük Çocukların Yiyecekleri .............................................................................................  342

El İşleri .....................................................................................................................................  345

Aşçılık ve Pastacılık ...............................................................................................................  348

Lezzetli Badem Kurabiyesi ...................................................................................................  348

Valide ile Kızı .........................................................................................................................  348

Fıkra ..........................................................................................................................................  348

Ta’kip .......................................................................................................................................  348

Elleri Yumuşak Tutmak İçin En Güzel Terkip .................................................................  352

Parça Bohçası ..........................................................................................................................  355

 

ÂLEM-Î NİSVAN 

Kafkasya’da Müslime Hanımlar ..........................................................................................  367

Bahtsız Bala .............................................................................................................................  369

Ne Sihirdir Ne Keramet .........................................................................................................  371

İlm-i Hadis ...............................................................................................................................  373

Meşhure Kadınlar ...................................................................................................................  373

Hurşid Banu .............................................................................................................................  373

Sırrî Hanım ..............................................................................................................................  373

Şeref Hanım .............................................................................................................................  375

Nakş ve Dikiş ..........................................................................................................................  375

Tabib Nasihatleri ....................................................................................................................  376

Kızamık ....................................................................................................................................  377

Benî İnsan ................................................................................................................................  377

İdareye Mektup .......................................................................................................................  378

Âlem-i Nisvan (Yani Hanımlar Dünyası) ...........................................................................  379

SEYYÂLE 

İlm ve İrfân Cenneti ...............................................................................................................  387

Paris’te Bir Türk Kızının Hayât-ı Sefîlânesi Münasebetiyle ..........................................  392

Bir İngiliz Kadınının Tahassüsâtı ........................................................................................  395

İstanbul’da Gördüklerim .......................................................................................................  395

Türk Hânımları .......................................................................................................................  395

Vatan Elemleri ........................................................................................................................  397

Yavruma! .................................................................................................................................  398

Kadınlar Cihânında ................................................................................................................  399

Türklerin Büyük Kadını Nezîhe Muhiddîn Hanıma .........................................................  399

Beşiği Sallayan Eller Yükselecek! ......................................................................................  402

Âdâb-ı Umûmiyye ..................................................................................................................  404

Mesîrelerde Rezâlet… ...........................................................................................................  407

İki Numerolı İlâvedeki Bilmecemizin Hallî ......................................................................  409

Mekteblilere ............................................................................................................................  413

İdmân Havâdisleri ..................................................................................................................  413

Kadınlar Siyâseti ....................................................................................................................  413

Tahkik-ül Beyân .....................................................................................................................  414

Firesko’nun Sergüzeştleri .....................................................................................................  414

Satılıyor ....................................................................................................................................  414

DİZİN .......................................................................................................................................  415

YayIna HazIrlayanlar ve Çevirimyazıcılar ...................................  427