kitabiyat kutuphaneler ve arsivler alemi

Bu derleme mazinin ve günümüzün önde gelen kitap koleksiyonerleri, sahafları, artık adları bile hatırlanmayan kitapçıları hakkında bir demet yazıyı ihtiva etmekte. Türkiye’de zengin kütüphaneleri ile tanınan Cumhurbaşkanlarının ve siyasetçilerin kütüphanelerini de tanıtmakta. Kitabın son bölümü yok olan kütüphaneler ve arşivler hakkında bilgileri kapsamakta.

  

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Kitâbiyat, Kütüphaneler ve Arşivler Âlemi

Yazan:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 79

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

280

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Nedim Bali

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472691

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR ........................................................................................  11

TAKDİM .....................................................................................................  13

I. BÖLÜM

KİTAP KOLEKSİYONERLERİ

.. Malatyalı Koleksiyoner Dr. Mehmet Aslan – Halil Solak ...............  17

.. Son Asrı Konuşturan Büyük Âlimimiz İbnü'l Emin
Mahmud Kemâl İnâl – Neriman Malkoç Öztürkmen
.......................  22

.. Mükrimin Halil Yınanç – Neriman Malkoç Öztürkmen ...................  29

.. Hakkı Tarık Us – Neriman Malkoç Öztürkmen ................................  33

... Agâh Sırrı Levend – Neriman Malkoç Öztürkmen ...........................  37

.. Cavid Baysun – Neriman Malkoç Öztürkmen ...................................  43

... Üniversite Kütüphanesinin Büyük Kazancı,
"Ali Türkgeldi" Kitapları – Neriman Malkoç Öztürkmen
................  48

... Bayezid Kütüphanesi'ne Yapılan Vakıflar ve
İsmail Fenni Ertuğrul – Neriman Malkoç Öztürkmen
......................  51

.. Dr.Sadri Yen – Dr. İhsan Ekin
(İzmit Memleket
Hastanesi Dahiliye Mütehassısı) ...........................  56

II. BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLARININ VE SİYASETÇİLERİN
KÜTÜPHANELERİ

... Kütüphaneleri ile Tanınan Cumhurbaşkanları ve Siyasetçiler –
Rıfat N. Bali
..........................................................................................  61

... Cumhurbaşkanlarının Kütüphaneleri ..................................................  62

 ....  Atatürk'ün Özel Kütüphanesi – Rıfat N. Bali ...................................  62

 ....  İsmet İnönü'nün Kütüphanesi – Rıfat N. Bali ...................................  69

 ....  Celal Bayar ve Kütüphanesi – Levent Ali Çanaklı - Sacit Ayhan ..  69

 ....  Fahri Korutürk'ün Kütüphanesi – Rıfat N. Bali ................................  89

 ....  Süleyman Demirel'in Kütüphanesi – Rıfat N. Bali ..........................  90

 ....  T.C. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi –
Rıfat N. Bali
..........................................................................................  91

 ....  Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve Kütüphanesi – Rıfat N. Bali .....  94

.. Siyasetçilerin Kütüphaneleri – Rıfat N. Bali .....................................  95

 ....  İlhan Kesici Kütüphanesi ....................................................................  95

 ....  Bülent Ecevit Kütüphanesi .................................................................  96

 ....  Ahmet Davutoğlu Kütüphanesi ..........................................................  97

 ....  Kasım Gülek Kütüphanesi ..................................................................  98

 ....  Yılmaz Karakoyunlu ve İsmet Sezgin Kütüphaneleri ...................  105

III. BÖLÜM

ŞAHIS KOLEKSİYONLARI

.. Kendi Ağzından Bir Biyografyacının Arşivi:
Taha Toros (1912-2012)
....................................................................  109

IV. BÖLÜM

SAHAFLAR ÇARŞISI VE SAHAFLAR

.. Sahaflar Çarşısı - Neriman Malkoç ..................................................  113

.. Sahaflar Kitabı ve Eski Sahaflar Çarşısı'ndan Bir Anı –
Erol Üyepazarcı
..................................................................................  116

... Kitapçılarım ve Sahaflarım – Gökhan Akçura ................................  126

... Bir Sahaf Gezgininden Aykırı Notlar – Ali Can Sekmeç ...............  132

V. BÖLÜM

KİTAPÇILIK TARİHİ İLE İLGİLİ YAZILAR

... Kitapçıların Hali – Yunus Nadi ........................................................  143

... Kitapçılığımızın Hazin Durumu – Murad Sertoğlu ........................  146

... Babıâli ve Kitapçılık – Fikret Adil ...................................................  148

... Kitapçılık Can Çekişirken – Yüksekkaldırım'da – Ayşe Nur ........  150

... Hilmi Çığıraçan'a Göre: Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyette
Kitapçılık – Hikmet Saim
..................................................................  153

... Kültür Kitabevi ve Edebiyatçılar – Jak Deleon ...............................  156

... İzmir Kitapçılık Tarihine Açılan Bir Sokak –
Burak Kumpasoğlu
............................................................................  159

.. İstanbul'un Eski Kitabevlerinden Sander Kitabevi .................................  

 ....  Bir Tutkunun Öyküsü… – Allegra Mitrani ....................................  166

 ....  Sander Kitabevi'ndeki Günlerime Dair… – Teri Sisa Mason .......  170

 .... Sander Kitabevi Yıllarım – Semra Dilek Duyulmuş .....................  172

VI. BÖLÜM

KAYBOLAN, ATILAN, YOK OLAN KÜTÜPHANELER,
ARŞİVLER

.. Bazı Kütüphanelerin ve Arşivlerin Akıbetleri – Rıfat N. Bali .......  181

VII. BÖLÜM

İZMİRLİ GAZETE MÜVEZZİ HAMDİ HÜRDOĞAN'IN
ANILARI

.. Gazete Müvezzileri Tarihine Not .....................................................  197

.. İzmirliler Her Haberi Yarım Asırlık Gazeteci Hamdi Baba'dan
Alıyor
..................................................................................................  197

VIII. BÖLÜM

PROF. MEHMET ALİ ÜNAL'IN ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ
İLE İLGİLİ ANILARI

.. Türkiye'de Kütüphaneye Kitap Bağışlamak Deveyi Hendekten
Atlatmaktan Zordur – Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal
.........................  203

IX. BÖLÜM
AVNİ AKTUÇ'TAN İKİ PORTRE

... İsmail Saib Efendi ..............................................................................  209

.. Muallim Cevdet Bey ..........................................................................  213

X. BÖLÜM
KOCA RÂGIB PAŞA KÜTÜPHANESİ

.. Hakiki Bir Hazine - H. .......................................................................  219

XI. BÖLÜM

BİR YAZMA KUR'AN-I KERİM

... Akıbeti Meçhul Bir Yazma Kur'an-ı Kerim  ...................................  227

ALBÜM ....................................................................................................  229

KAYNAKÇA ...........................................................................................  257

DİZİN ........................................................................................................  267