ercument berk

1983 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve ortaokul öğrenimini burada tamamladıktan sonra lise öğrenimini Maltepe Askeri Lisesi’nde, lisans öğrenimini Kara Harp Okulu’nda tamamladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 2023 yılının Ocak ayında Anadolu Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında “Türk Aydınının Devlet-Din Anlayışı (1945-1960)” başlıklı teziyle doktora eğitimini başarıyla tamamladı. Araştırma ilgi alanı Türk düşünce tarihidir ve bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Halen mevcut kamu görevini yürütmekte olup; evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Kitapları