alevifobi ile mucadelenin ilk partisi turkiye birlik partisi 1966 1981

Çalışmada, Élise Massicard’ın Alevilerin siyasallaşması yaklaşımı rehberliğinde (Türkiye) Birlik Partisi (1966-1981) incelenmektedir.
Birlik Partisi’nin Alevifobi ile mücadele eden ilk parti olduğunun savunulduğu çalışmada; Alevifobi, Alevilerin şeytanlaştırılması, Aleviliğin gayrimeşrulaştırılması ve Alevilere çifte standart uygulanması olarak tanımlanmaktadır.
Birlik Partisi, Türk siyasal hayatındaki başarısız particilik örneklerinden birisidir. Partinin varlığı, Alevi katliamlarını önleyememiştir; ancak parti, Alevilerin Sünnilerle eşitlenme mücadelesinde kayda değer bir birikim oluşmasını sağlayabilmiştir.
Çalışmada şöyle denilmektedir: “Birlik Partisi, 1966-1969 yıllarında Türk milliyetçiliğini ve 1969-1980 yıllarında demokratik sosyalizmi savunurken, her iki ideolojiyi de Alevileri Sünniler ile eşitlemek amacına yönelik benimsemiş gözükür.”

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Alevifobi İle Mücadelenin İlk Partisi: (Türkiye) Birlik Partisi (1966-1981)

Yazan:

Diren Çakmak

Dizi Adı:

Tarih: 481

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

507

Ebat:

15,8 x 23,5 cm.

Kağıt:

Enzo

Kapak:

Nedim Bali

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472790

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR ..........................................................................................  9

ÖNSÖZ ........................................................................................................  11

GİRİŞ ...........................................................................................................  15

I. BÖLÜM

ALEVİLİK – ALEVİFOBİKLİK

A. Alevilik Nedir? Ne Değildir? ............................................................  19

B. Alevifobi Teriminin Ortaya Çıkması ..............................................  34

C. Alevifobiklerin Özellikleri ................................................................  39

D. Élise Massicard'ın Alevilerin Siyasallaşması Yaklaşımı .............  46

II. BÖLÜM

BİRLİK PARTİSİ KURULUŞU VE
SİYASİ SÜRECİ

A. Birlik Partisi'nin Kuruluşunu Hazırlayan Koşullar ....................  99

B. Birlik Partisi'nin Doğumu ve Ölümü ...........................................  155

C. Birlik Partisi'nin Programı Üzerine Notlar ................................  254

D. Birlik Partisi'nin TBMM'deki Muhalefeti ..................................  354

E. Birlik Partisi'nin 1977 Genel Seçimleri Radyo Konuşmaları ..  414

SONUÇ .....................................................................................................  436

EKLER ......................................................................................................  471

KAYNAKÇA ...........................................................................................  485

DİZİN ........................................................................................................  493