mustafa can gruipek

Mustafa Can Güripek, ilköğrenimini İstanbul’da tamamladı. Yeşilköy Anadolu Lisesi’ni 2011 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümününden 2015 yılında mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi tezli yüksek lisans programını ‘‘Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi Düşüncenin Modernleşmesi ve Hayriye Tüccarları’’ başlıklı teziyle bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi sırasında Bulgaristan’da University of Natioanl and World Economy’de misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2023 yılında ‘‘Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulgar Burjuvazisinin Doğuşu ve Ticaret Ağları’’ başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Hâlen, İstanbul Üniversitesi İktisat Tarihi kürsüsünde Osmanlı ticaret tarihi, Osmanlı vergi sistemi başta olmak üzere Osmanlı iktisat ve sosyal tarihi alanlarında çalışmaya devam etmektedir.Yayınlanmış Kitapları

Yayınlanmış Kitapları