1993 yılında doğdu. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Programında “1919-1950 Arası Dönemde Türkiye’de Muhalefetin Benzer Siyasal Argümanları” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimine de 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başladı. 2018 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.