1978 yılında İzmir’de doğdu. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde bitirdiği, “Türk Siyasal Yaşamında Avrupa’nın Konumlanması Açısından Kritik Bir Eşik: 1960-1980 Dönemi" adlı teziyle doktor unvanını aldı. 2011 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde siyaset dersleri vermektedir.